Filhotes Nascidos

Maia

Maia

Maia II Laudislan

 Fêmea
 06/03/2019
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
Ice Block X Pandora
 08/02/2019
Ficha Completa

Macho 4

 Macho
Ice Block X Pandora
 08/02/2019
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Ice Block X Pandora
 08/02/2019
Ficha Completa

Macho 3

 Macho
Ice Block X Pandora
 08/02/2019
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
Toru X Ursula
 29/07/2018
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Toru X Ursula
 29/07/2018
Ficha Completa

Fêmea 3

 Fêmea
Toru X Ursula
 29/07/2018
Ficha Completa

Fêmea 5

 Fêmea
Toru X Ursula
 29/07/2018
Ficha Completa

Fêmea 7

 Fêmea
Toru X Ursula
 29/07/2018
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Toru X Ursula
 29/07/2018
Ficha Completa

Macho 3

 Macho
Toru X Ursula
 29/07/2018
Ficha Completa

Fêmea 2

 Fêmea
Toru X Ursula
 29/07/2018
Ficha Completa

Fêmea 4

 Fêmea
Toru X Ursula
 29/07/2018
Ficha Completa

Fêmea 6

 Fêmea
Toru X Ursula
 29/07/2018
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Toru X blue queen
 20/05/2018
Ficha Completa

Fêmea 2

 Fêmea
Toru X blue queen
 20/05/2018
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Toru X blue queen
 20/05/2018
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
Chief X Taylor
 25/03/2018
Ficha Completa

Macho 4

 Macho
Chief X Taylor
 25/03/2018
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Chief X Taylor
 25/03/2018
Ficha Completa

Macho 3

 Macho
Chief X Taylor
 25/03/2018
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Chief X Taylor
 25/03/2018
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
Toru X Raksha
 18/01/2018
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Toru X Raksha
 18/01/2018
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Toru X Zyla
 20/12/2017
Ficha Completa
Ice Block

Ice Block

Ice Block Laudislan

 Macho
Toru X Zyla
 20/12/2017
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
Chief X Bianca
 13/09/2017
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Chief X Bianca
 13/09/2017
Ficha Completa

Macho 4

 Macho
Chief X Bianca
 13/09/2017
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Chief X Bianca
 13/09/2017
Ficha Completa

Macho 3

 Macho
Chief X Bianca
 13/09/2017
Ficha Completa

Fêmea 2

 Fêmea
Chief X Bianca
 13/09/2017
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
Chief X Taylor
 27/08/2017
Ficha Completa

Macho 4

 Macho
Chief X Taylor
 27/08/2017
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Chief X Taylor
 27/08/2017
Ficha Completa

Macho 3

 Macho
Chief X Taylor
 27/08/2017
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
Chief X Angra
 20/07/2017
Ficha Completa

Macho 4

 Macho
Chief X Angra
 20/07/2017
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Chief X Angra
 20/07/2017
Ficha Completa

Macho 3

 Macho
Chief X Angra
 20/07/2017
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
Baloo X Ursula
 29/06/2017
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Baloo X Ursula
 29/06/2017
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Baloo X Ursula
 29/06/2017
Ficha Completa

Macho 3

 Macho
Baloo X Ursula
 29/06/2017
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
Ades X Zuma
 25/06/2017
Ficha Completa

Fêmea 2

 Fêmea
Ades X Zuma
 25/06/2017
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Ades X Zuma
 25/06/2017
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Ades X Zuma
 25/06/2017
Ficha Completa

Fêmea 3

 Fêmea
Ades X Zuma
 25/06/2017
Ficha Completa

Fêmea 2

 Fêmea
Baloo X Nazira
 24/06/2017
Ficha Completa
Pandora

Pandora

Pandora Laudislan

 Fêmea
Baloo X Nazira
 24/06/2017
Ficha Completa

Fêmea 6

 Fêmea
Baloo X Nazira
 24/06/2017
Ficha Completa
Pandora

Pandora

Pandora Laudislan

 Fêmea
Baloo X Nazira
 24/06/2017
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
Baloo X Nazira
 24/06/2017
Ficha Completa

Fêmea 3

 Fêmea
Baloo X Nazira
 24/06/2017
Ficha Completa

Fêmea 5

 Fêmea
Baloo X Nazira
 24/06/2017
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Baloo X Nazira
 24/06/2017
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Baloo X Nazira
 24/06/2017
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
Koda X Ira
 20/06/2017
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Koda X Ira
 20/06/2017
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Sorus X Aika
 28/05/2017
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Sorus X Aika
 28/05/2017
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
Sorus X Aika
 28/05/2017
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Gringo X Angra
 19/01/2017
Ficha Completa
Zyla

Zyla

Zyla Laudislan

 Fêmea
Gringo X Angra
 19/01/2017
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Gringo X Angra
 19/01/2017
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Bob X Taylor
 14/01/2017
Ficha Completa

Macho 3

 Macho
Bob X Taylor
 14/01/2017
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
Bob X Taylor
 14/01/2017
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Bob X Taylor
 14/01/2017
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
Ice X Tekila
 22/12/2016
Ficha Completa

Macho 4

 Macho
Ice X Tekila
 22/12/2016
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Ice X Tekila
 22/12/2016
Ficha Completa

Macho 3

 Macho
Ice X Tekila
 22/12/2016
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
Ice X Tekila
 22/12/2016
Ficha Completa
Drogo

Drogo

Drogo Laudislan

 Macho
Gringo X Nazira
 20/07/2015
Ficha Completa
Bacteria

Bacteria

Bacteria Laudislan

 Fêmea
Gringo X Ira
Ficha Completa
Zuma

Zuma

Zuma Laudislan

 Fêmea
Gringo X Nazira
Ficha Completa
Raksha

Raksha

Raksha Laudislan

 Fêmea
Gringo X Ira
Ficha Completa

Pandora Laudislan

 Fêmea
Ice X Orca
Ficha Completa